Nhà Đất Lam Phi Hải Phòng Nhà Đất Lam Phi Hải Phòng

TIN NỔI BẬT

Tìm kiếm theo yêu cầu

  • DTMB từ
    ~

Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 11-04-2020 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 129
Thủ tục làm Sổ đỏ - Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Thủ tục làm Sổ đỏ - Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Cập nhật: 11-04-2020 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 428
Điều kiện, thủ tục tách thửa đất

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất

Cập nhật: 09-11-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 604
Quy định về tách thửa

Quy định về tách thửa

Cập nhật: 09-11-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 510
Điều kiện và hồ sơ tách thửa đất

Điều kiện và hồ sơ tách thửa đất

Cập nhật: 09-11-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 615
Thắc mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng và tách thửa đất

Thắc mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng và tách thửa đất

Cập nhật: 09-11-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 493
Thửa đất có nhiều người sở hữu, cấp sổ đỏ như thế nào?

Thửa đất có nhiều người sở hữu, cấp sổ đỏ như thế nào?

Cập nhật: 09-11-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 374
Có nên mua đất chưa có sổ đỏ?

Có nên mua đất chưa có sổ đỏ?

Cập nhật: 31-08-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 411
Diện tích nhà nhỏ hơn mức tối thiểu, có được cấp sổ đỏ?

Diện tích nhà nhỏ hơn mức tối thiểu, có được cấp sổ đỏ?

Cập nhật: 31-08-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 376
Cách xử lý với trường hợp diện tích nhà ở lớn hơn thông tin trên sổ hồng

Cách xử lý với trường hợp diện tích nhà ở lớn hơn thông tin trên sổ hồng

Cập nhật: 31-08-2019 | Kinh nghiệm mua bán Nhà Đất | xem: 273
Copyright © 2017 nhadatlamphi.vn. Thiết kế và phát triển bởi THIẾT KẾ WEB SEO®
093.464.75.75